Društvo tekstilcev Maribor

Značilna zgradba tekstilne tovarne – foto: Francka Čuk

Značilna zgradba tekstilne tovarne – foto: Francka Čuk

Na podravskem področju je bila močno razvita tekstilna industrija, zato so v okviru Društva inženirjev in tehnikov tekstilcev delovale sekcije od Koroške, preko Maribora do Pomurja.

Zaradi propada tekstilne industrije pa se je število članstva v našem društvu znatno
zmanjšalo. Preimenovali smo se v Društvo tekstilcev in svoje delovanje omejili na druženje in seznanjanje naših članov in tistih iz drugih društev z zanimivimi temami in dosežki na področju znanosti na Fakulteti za strojništvo, kamor sodi tudi tekstil. Tam so razvili kar nekaj študijskih smeri, toda večji pomen ima raziskovalno delo.

V letu 2015 smo organizirali ogled Mariborskega vodovoda in 18. 6. 2015 je dr. Sonja
Šterman predstavila dosežke študentov Oddelka za tekstilstvo s področja oblikovanja. 26. 11. 2015 je dr. Olivera Šauperl predavala o tekstilnih materialih za zaščito pred delovanjem mikroorganizmov in ogledali smo si laboratorije za tekstilne dejavnosti.

Notranjost prodajalne SOVEN – foto: Francka Čuk

Notranjost prodajalne SOVEN – foto: Francka Čuk

Ne samo inženirske znanosti, pomembna je tudi skrb za zdravo dobro počutje, zato smo že
dvakrat posredovali vedenja in zavedanja tega po načelih Kneippovega nauka za današnji čas.

Ker je letos 80 let od ustanovitve stanovskega društva inženirjev in tehnikov tekstilcev Maribor in obletnica odmevne tekstilne stavke iz obdobja med obema svetovnima vojnama, pripravljamo skupaj z Muzejem narodne osvoboditve veliko razstavo o tekstilstvu v Mariboru. Otvoritev je bila 2. 12. 2016.

V zadnjih desetih letih smo, kot že nekajkrat prej, organizirali smučarsko tekmovanje za slovenske tekstilce. Najbolj odmevna je bila 50. Tekstiliada – žal zadnja. Tudi drugod po Sloveniji ni kaj dosti več tekstilne proizvodnje. Prav zato zamira tudi društvena dejavnost.

Osrednji namen delovanja Društva tekstilcev Maribor je zato ostalo druženje ter spremljanje novosti v tekstilnih in drugih tehnologijah na predavanjih in ekskurzijah.

Vodstvo

Francka Čuk, eur. ing.
Francka Čuk, eur. ing.
predsednica Društva tekstilcev Maribor

predsednica Društva tekstilcev Maribor

Francka Čuk, eur. ing.
predsednica Društva tekstilcev Maribor