Društvo za varilno tehniko

Kratka zgodovina varilstva v Sloveniji

Začetki varilstva v Sloveniji segajo v daljno leto 1908. Takrat so na Jesenicah nastali prvi acetilenski razvijalniki, ki so injicirali razvoj varilne tehnike. Še istega leta se je že pričelo prvo izobraževanje varilcev v Sloveniji.

Na Štajerskem je varjenje doživelo večji razvoj po prvi svetovni vojni v železničarskih delavnicah v Mariboru.  Leta 1927 je Splošna stavbna družba, ki se je kasneje preoblikovala v Metalno, kupila prve varilne agregate za varjenje.  V Rušah se je leta 1929 ustanovil Oddelek za varilsko propagando. V Mariboru pa so se pričeli izvajati brezplačni varilski tečaji namenjeni temu, da se spoznanja novih postopkov spajanja in varjenja ter tehnike varjenja čim prej prenesejo v industrijo.

Varilec pri delu – foto DVT Maribor (Viljem Šetar)

Varilec pri delu – foto DVT Maribor (Viljem Šetar)

Po drugi svetovni vojni so na Štajerskem nastala večja podjetja, ki so se ukvarjala z izdelavo različnih jeklenih konstrukcij in elementov konstrukcij. V Mariboru je med večjimi podjetji v kovinsko predelovalni dejavnosti zagotovo potrebno omeniti takrat največja podjetja kot so: Metalna, EM Hidromontaža, Tovarna železniških vozil in Tovarna avtomobilov Maribor – TAM. Narava njihovega dela je zahtevala uvajanje vedno novih, takrat še razvijajočih se postopkov varjenja. Varile so se vedno bolj zahtevne jeklene konstrukcije iz novih modernih jekel.

Ustanovitev društva za varilno tehniko

Zaradi močno razvite kovinsko predelovalne industrije se je med takratnimi varilnimi strokovnjaki pojavila želja po druženju in izmenjavi izkušenj v varjenju. V ta namen so od 15 – 17 junija 1951 na občnem zboru ustanovili prvo Društvo za varilno tehniko v Sloveniji. To je bila kasneje pobuda za ustanavljanje podobnih društev še drugod po Sloveniji in v takratni Jugoslaviji. Društvo za varilno tehniko Maribor že od ustanovitve, pa vse do danes, neprekinjeno deluje. Namen društva je združevati varilce, tehnologe, inženirje in varilne koordinatorje  ter ostale, ki so kakorkoli povezani z varilsko stroko ali se z njo na kakršenkoli način ukvarjajo.  Društvo služi napredku, razvoju varjenja in varilne tehnike ter je v veliko pomoč varilski stroki in podjetjem na Štajerskem in v Sloveniji. Skozi vso obdobje do danes je bilo število članov v društvu približno enako in to ni veliko nihalo. V zadnjem času se je s ponovnim zagonom industrije, ki se ukvarja z varjenjem začelo članstvo v društvu celo nekoliko povečevati.

Strategija in cilji društva

Društvo za varilno tehniko združuje strokovnjake s področja varjenja na Štajerskem. Organizira in podpira razne strokovne dogodke, tekmovanja in druženja, ki doprinesejo k boljši prepoznavnosti varilne stroke na Štajerskem, Sloveniji in v svetu.

Dejavnost društva

Društvo za varilno tehniko (DVT) Maribor ima jasno zastavljene cilje in deluje skozi svoje različne akcije, ki promovirajo varjenje in združujejo varilne strokovnjake na Štajerskem in v Sloveniji. Vključno z varilnem laboratorijem na Fakulteti za strojništvo, s strokovnjaki iz Mariborske industrije in s podjetjem Varstroj, je društvo aktivno sodelovalo pri organizaciji prvega Dneva varilne tehnike. Prireditev je  bila dobro obiskana, začela se je ponavljati in je sčasoma postala tradicionalna. Tako so se prireditve organizirale nekako na vsaki dve leti na različnih koncih Slovenije. Organizatorji so bila različna društva za varilno tehniko, ki so si med seboj predajala štafetno palico pri organizaciji le-te. Tako smo se sestajali v Ljubljani, Mariboru, Celju, Krškem, Novem Mestu, Kopru, Portorožu in v Lendavi in še kje.

Naše društvo je organiziralo Dan varilne tehnike 2003 v Mariboru na Fakulteti za strojništvo. S sodelovanjem s podjetjem Varstroj iz Lendave pa še tudi Dan varilne tehnike 2011 in Dan varilne tehnike, robotizacije in transporta v industriji 2013 v Lendavi. Velikokrat pa so posamezni člani društva pomagali pri organizaciji drugih dnevov varilne tehnike, ki so jih organizirala druga društva. Na teh srečanjih strokovnjakov varilske stroke imajo udeleženci možnosti spoznati in srečati svoje stanovske kolege in se seznaniti s stanjem raziskav in napredkom v industrije, ki se preživlja z varjenjem.

Potrebno je tudi omeniti, da je leta 2004 DVT Maribor veliko pripomoglo pri organizaciji prvega Sejma varjenja in rezanja v Sloveniji, ki je bil izveden v organizaciji Celjskega sejmišča. Ta se sedaj odvija vsako drugo leto na sejmišču v Celju. Na teh sejmih DVT Maribor sodeluje kot razstavljavec in kot organizator Državnega prvenstva varilcev, ki poteka na vsakem sejmu v MAG in TIG postopku varjenja. Leta 2021 bo na mednarodnem industrijskem sejmu organizirano že tradicionalno 7. državno prvenstvo varilcev, ki se drugače odvija vsake 2 leti. Ker je v sklopu mednarodnega industrijskega sejma tudi sejem varjenja in rezanja je ta sejem strokovne narave, je to velika popestritev strokovne ponudbe in velikokrat nakaže možnosti nadaljnjega razvoja varilstva v Sloveniji.

Državno prvenstvo varilcev 2015 – foto DVT Maribor

Državno prvenstvo varilcev 2015 – foto DVT Maribor

DVT Maribor vsaka štiri leta tradicionalno organizira večdnevno strokovno ekskurzijo v Essen v Nemčiji. V sklopu le-te si ogledamo največji sejem varjenja in rezanja na svetu. Poleg članov našega društva se nam na ekskurziji pridružijo še drugi varilni strokovnjaki iz Slovenije.

Društvo vsako leto organizira več strokovnih predavanj, nekatera od njih tudi v sodelovanju z zvezo ZID. Zadnje predavanje je bilo organizirano pred 14. dnevi in bo zaradi velikega zanimanja ponovljeno na Alumni društvu na Fakulteti za strojništvo.

Društvo ves čas svojega delovanja skrbi tudi za družabne dejavnosti, kjer se povezujemo s sorodnimi društvi in obiščemo razna podjetja, ki se pri svojem delu ukvarjajo z varjenjem in se seznanimo z njihovo proizvodnjo. V zadnjem obdobju smo obiskali podjetja: Fronius v Avstriji, Linde v Nemčiji,  Daihen Varstroj d.d., ADK d.d., Palfinger, Nuklearko v Krškem in Qtehno.

Povezovanje društva in delovanje v širšem okolju

Pri svojem delovanju se društvo po potrebi povezuje s sorodnimi društvi po Sloveniji, z zvezo inženirskih društev v Mariboru, s Fakulteto za strojništvo, z Inštitutom za varilstvo in s posameznimi podjetji iz Maribora in okolice. Društvo sodeluje tudi na regijski ravni in pomaga pri organizaciji raznih strokovnih predavanj in seminarjev o varjenju, pri uveljavljanju varilskih standardov in skrbi za dvig kakovosti varilskih del. Posamezni člani društva se izmenjujejo v uredniškem odboru Varilne tehnike, ki je strokovni časopis in gatrenutno izdaja Slovensko društvo za varilno tehniko.

DVT Maribor je včlanjeno v zvezo inženirskih društev Maribor, s katero zgledno sodelujemo in si želimo še naprej sodelovati, saj ravno izmenjava strokovnih mnenj obogati vse udeležence zveze.

Na koncu velja omeniti, da je danes DVT Maribor zelo aktivno in ima 55 članov, ki sodelujejo na raznih akcijah društva. Pohvaliti pa je potrebno tudi naše bisere, dolgoletne člane društva kot so: Anton Gros, Franc Drame in Viljem Šetar, brez katerih društvo vsekakor ne bi bilo to kar je. Društvo ima tudi častna člana  prof. Engelmana iz bivšega TAM-a in g. Šardonarja, ki je delal v Elektru Maribor. Občasno je z društvom tudi aktivno sodeloval prof. dr. Inoslav Rak.

Vodstvo

doc. dr. Tomaž Vuherer
predsednik Društva za varilno tehniko Maribor

predsednik Društva za varilno
tehniko Maribor

doc. dr. Tomaž Vuherer
predsednik Društva za varilno tehniko Maribor
Vijem Šetar
član Društva za varilno tehniko Maribor

član Društva za varilno
tehniko Maribor

Vijem Šetar
član Društva za varilno tehniko Maribor

Informacije

Telefonska številka

031 248 224

Davčna številka

65322851

Matična številka

5261112000