Elektrotehniško društvo Maribor

Utrinek s posvetovanja

Utrinek s posvetovanja

Pričetki Elektrotehniškega društva Maribor segajo v leto 1951, ko so se združili takratni strokovnjaki s področja elektrotehnike, zaposleni v glavnem v obratih za proizvodnjo in razdeljevanje električne energije podjetja Državnih elektrarn Slovenije. Aktivnosti prvih članov tega združenja so se odvijale v Elektrotehniški sekciji Društva inženirjev in tehnikov v Mariboru. Leta 1963 se je dejavnost razširila na ves severovzhodni del Slovenije, zato se je sekcija preimenovala v Elektrotehniško društvo Maribor. Glavna dejavnost društva je vse-skozi bila in je še usmerjena v skrb za razvoj elektrotehniške stroke in dvig strokovne ravni in zavesti članstva. Tako so vsako leto organizirana predavanja, strokovne ekskurzije in posvetovanja, ki se jih udeležuje veliko število članov. Posebno mesto v tem izobraževalnem procesu ima vsakoletno, že tradicionalno vseslovensko posvetovanje, ki smo ga v preteklosti poimenovali Posvetovanje o močnostni elektrotehniki in sodobnih električnih instalacijah. Začetki teh posvetovanj segajo v leto 1957, ko je bil organiziran prvi seminar za izvajalce električnih instalacij. Vedno več novosti na področju tehniške regulative in sodobnih materialov ter tehnologij tvori glavno vsebino vsakoletnih dvodnevnih srečanj slovenskih strokovnjakov, ki že nekaj let poteka v Radencih. Leta 2001 smo na pobudo udeležencev posvetovanje poimenovali Kotnikovi dnevi, v čast in spomin na našega dolgoletnega predsednika in pobudnika teh srečanj. Na začetku je bila vsebina predavanj in predstavitev izključno vezana na energetiko. Zadnja leta pa se tudi na teh področjih čuti močan vpliv elektronike, informatike in telekomunikacij. Vsebine iz teh področij se zato vsaj v informativnem značaju pojavljajo vedno pogosteje na dnevnem redu posvetovanj, saj so končno moderne instalacije v informacijski tehnologiji mnogo bolj kompleksne kot klasične, tako imenovane nizko-napetostne instalacije.

Namen teh posvetovanj je tudi stalno spremljanje standardizacije. Že pred vstopom v evropsko skupnost smo razmeroma zgodaj začeli s prilagajanjem tehniške regulative in zakonodaje. To področje je še vedno zelo nepregledno in ne dovolj sistematično urejeno, zato je dobrodošel vsak prispevek, ki skuša ujeti skladnost z evropsko regulativo.

V času posvetovanja organiziramo v avli razstavo in dejavnost zastopnikov tujih firm, kjer navezujemo koristne stike, in se dogovarjamo za strokovne oglede v okviru naših ekskurzij. Letošnje posvetovanje, že 41. po vrsti, ki bi moralo biti meseca marca, je žal, zaradi znanih dogodkov odpadlo, vendar upamo, da bo takšno strokovno druženje v Radencih ponovno izvedljivo.

Z ekskurzije na Češko

Z ekskurzije na Češko

Naše sedanje članstvo, ki postaja vse starejše, doživlja povezavo z živo stroko preko ekskurzij. To je tisto področje izobraževanja, ki na tak način seznanja z novimi dosežki in spoznanji na širokem elektrotehniškem področju. Vsa leta smo poleg ogledov elektroenergetskih objektov in proizvodnih organizacij v Sloveniji izvedli več strokovnih obiskov v tujini. Na krajših, eno- ali dvodnevnih izletih smo obiskovali zanimive objekte in muzeje v naših sosednjih deželah, Italiji, Avstriji, Madžarski in Hrvaški, na večdnevnih potovanjih pa nas je pot vodila po vsej Evropi. V preteklem letu smo imeli dve enodnevni ekskurziji na Koroško in v Zasavje ter dvodnevno na Češko.

Elektrotehniško društvo Maribor je kot član Elektrotehniške zveze Slovenije aktivno tudi v njenih organih. Prepoznavnost društva in njegova prisotnost v širšem slovenskem prostoru sta rezultat aktivnega dela nekaj posameznikov, ki s svojo zagnanostjo in prizadevnostjo skrbijo, da tečejo načrtovane aktivnosti naprej. Našo dejavnost lahko spremljate na spletni strani: http://www.ed-mb.si.

Vodstvo

mag. Gerhard Angleitner
predsednik ED Maribor

predsednik ED Maribor

mag. Gerhard Angleitner
predsednik ED Maribor