O zvezi

Poslanstvo

Skrb za prepoznavanje kvalitete znanja slovenskih inženirjev

Skrb za stanovsko zavest in pripadnost, prenos znanja in izkušenj ter družabnost tako pri članih ZID kot v posameznih društvih

Organizatorka strokovnih predavanj in seminarjev iz najrazlačnejših področij tehnike in gospodarstva

Sodelovanje pri pripravi tekmovanja

Razvijati tehniško kulturo med mladimi

Skrbi za strokovno in poslovno povezovanje podjetij med seboj, z gospodarsko zbornico Štajerske in drugimi subjekti

Vodstvo

Peter Planinšič - predsednik ZID
izr. prof. dr. Peter Planinšič
predsednik ZID

izr. prof. dr. Peter Planinšič, univ. dipl. inž. el.
predsednik ZID

izr. prof. dr. Peter Planinšič
predsednik ZID
izr. prof. dr. Karl Gotlih
podpredsednik ZID

izr. prof. dr. Karl Gotlih, univ. dipl. inž. str.
podpredsednik ZID

izr. prof. dr. Karl Gotlih
podpredsednik ZID
Mihael Drevenšek dipl.ing.geod.
podpredsednik ZID

Mihael Drevenšek
pooblaščeni inženir s področja geodezije

Mihael Drevenšek dipl.ing.geod.
podpredsednik ZID
Maja Brodnjak
tajnica

tajništvo
društva ZID

Maja Brodnjak
tajnica

Zgodovina

Zveza inženirskih društev Maribor ima dolgoletno in delotvorno zgodovino, saj kot začetek delovanja štejemo leto 1946. Zduževanje inženirjev v organizirano klubsko delovanje je bilo že pred drugo svetovno vojno, vendar se ustanavljanje društev razmahnilo šele po 2. vojni. Tako je bilo marca 1946 ustanovljeno Društvo inženirjev in tehnikov Maribor, v katerega so se včlanili inženirji in tehniki vseh strok z namenom, da se mobilizira ves tehniški kader v obliki organiriranega strokovnega delovanja.

V letu 1946 sta se mariborsko in ljubljansko društvo povezala v Zvezo inženirjev in tehnikov Slovenije s sedežev v Ljubljani. Že prva izhodišča za delo mariborskega društva so pokazala kasnejše smeri delovanja. In sicer:

 • pripravo predlogov za ustanovitev izobraževalnih centrov za vzgojo kvalificiranih delavcev , tehnikov v srednješolskih centrih in ustanavljanje višjih šol. Kar je kasneje pripeljalo do razvoja teh ustanov v tehniškie fakultete.
 • Organizirano dopolnilno izobraževanje, v katerem je aktivno sodelovala zveza s svojimi člani.
 • Organizirano opravljanje strokovnih izpitov, dokler to ni prevzela Gospodarska zbornica.
 • Pomoč pri izdelavi učnih programov in predvsem pomoč članov z bogatimi izkušnjami iz prakse.

Pri tem so povezali tehniške strokovnjake iz vse Severno vzhodne Slovenije.

V prvih letih je zveza domovala na različnih lokacijah v Mariboru. Leta 1957 je pa, od mestnih oblasti, v najem in upravljanja dobila Vetrinjski dvorec v Vetrinjski ulici 16 v središču mesta. To so bila zlata leta zveze.

Pomembno povedati, da so bila v tem obdobju društva deležna splošne družbene podpore. Bila prisotna visoka stopnja pripravljenosti sodelovati prostovoljno in brez plačila za svoje delo. Del prostorov je oddajala v najem in si s tem pomagala pri financiranju programskih nalog. Čut pripadnosti k stanovskim organizacijam je bil na zelo visoki stopnji. Kar danes žal ni več tako. Razlika od takrat in danes je tudi ta, da se povprečna starost članov vsako leto veča, interes mladih, da bi sodelovali v delu društev in zvez je pa vse manjši. Žal je bilo treba leta 2012 zapustiti prostore v Vetrinjskem dvorcu, saj so bili na osnovi denacionalizacijskega postopka vrenjeni benediktancem. Od taktrat ima zveza svoj naslov v Židovski ulici 1, kjer ima v privatnem najemu pisarno, ki služi kot koordinacijsko središče za vsa društva, ki so včlanjena v zvezo. Zveza inženirjev in tehnikov je aprila 2011 z odločbo Upravne enote Maribor spremenila svoj naziv in se preimenovala v Zvezo inženirskih društev Maribor s kratico ZID.

Najvažnejše naloge zveze lahko strnemo v nekaj točk:

 • Skrbi za stanovsko zavest in pripadnost, prenos znanja in izkušenj ter družabnost tako pri članih ZID kot v posameznih društvih
 • Organiziranje družabnih srečanj, plesov in strokovnih ekskurzij. V zadnjih nekaj letih je od elitnih plesov v okviru ZID ostal samo še ples elktrotehnikov, ki ga v času pusta organizira Elektrotehniško društvo.
 • Zveza ZID je zelo aktivna in uspešna organizatorka strokovnih predavanj in seminarjev iz najrazlačnejših področij tehnike in gospodarstva. V preteklosti je dala kar nekaj pobud za organiziranje sejmov kot je sejem Energetika, mednarodni posvet Komunalne energetika, Razsvetljava.
 • Elektrotehniško društvo, kot član ZID, organizira letno elektrotehniško konferenco Kotnikovi dnevi, ki je namenjena slovenskim elektroenergetikom. info@ed-mb.si . V letošnjem letu je prav tako sodelovala pri organizaciji konference Avtomatizacija v industriji in gospodarstvu AIG’15.
 • Sodelovanje pri pripravi tekmovanja mobilnih robotov, ki ga organizira Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko universe v Mariboru in je namenjeno poularizaciji tehnike med osnovnošolci in srednješolci iz Slovenije. V zadnih letih je to postalo mednarodno tehmovanje z mobilnimi roboti. Prav tako sodeluje pri akciji Mladi Maribora s ciljem razvijati tehniško kulturo med mladimi.
 • ZID razpolaga z zelo bogatim arhivom dokumentov o gospodarkem in tehniškem razvoju mariborske industrije v obdobju njegovega razcveta. V tej zvezi si prizadeva in je pobudnica za ohranitev tehniške dediščine v Mariboru in okolici.
 • Skrbi za strokovno in poslovno povezovanje podjetij med seboj in zgospodarsko zbornico Štajerske. In za povezovanje z drugimi subjekti, kot je Gospodarska zbornica avstijske Štajerske. Pravkar poteka študija z naslovom Ponovni zagon mariborskega in regijskega gospodarstva”.
 • N C FEANI v povezavi z evropsko centalo FEANIja v Bruslju, skrbi za prepoznavanje kvalitete znanja slovenskih inženirjev. Podeljuje naziv Euroing tistim posameznikom, ki dokažejo svojo usposobljenost primerljivo z zahtevami za ta naziv. Podeljuje evropsko izkaznico FEANI, ki služi kot dokazilo inženirske kvalifikacije in velja v vseh 27 državah Evrope, ki so člani FEANIja.
 • Obveščanje javnosti o delu in akcijah članov in članic zveze preko spleta in javnih medijev

Statut ZID

Naš statut

ZID Letno poročilo

Naše aktualno letno poročilo