NC SI ENGINEERS EUROPE

ENGINEERS EUROPE

ENGINEERS EUROPE je bila ustanovljena 1951, nekaj let po drugi svetovni vojni. Zvezo je ustanovila skupina francoskih in nemških inženirjev z namenom in mislijo, da s tehnologijo, njihovim pomembnim poljem aktivnosti, ustvarijo povezave med nekdanjimi nasprotniki in tako omogočijo pozitiven in miroljuben razvoj evropske družbe. Združenja sedmih evropskih držav so se pobudi nemudoma priključila.

Danes je v zvezo ENGINEERS EUROPE vključenih 33 evropskih držav, v katerih deluje 350 nacionalnih inženirskih zvez, ki so vse priznane v svojih državah kot predstavnice inženirske stroke na nacionalni ravni. Skozi te nacionalne zveze ENGINEERS EUROPE zastopa interese ocenjeno 6 milijonov inženirjev v Evropi.

ENGINEERS EUROPE je ustanovni član World Federation of Engineering Organisations (WFEO) in sodeluje z mnogimi drugimi organizacijami povezanimi z inženirstvom, tehnologijami in izobraževanjem inženirjev.

ENGINEERS EUROPE je uradno prepoznan partner Evropske komisije kot predstavnik inženirske stroke v Evropi. Federacija ima tudi status posvetovalnega organa pri UNESCO, UNIDO in Evropski komisiji.

NC SI ENGINEERS EUROPE

Slovenski nacionalni odbor ENGINEERS EUROPE je del Slovenske inženirske zveze (SIZ) kot krovne slovenske inženirske organizacije. Slovenija se je v ENGINEERS EUROPE včlanila leta 1995 in je od takrat polnopravna članica z enim mandatom na vsakoletni generalni skupščini. NC SI ENGINEERS EUROPE sestavljajo predsedstvo s predsednikom NC SI ENGINEERS EUROPE, predsednikom NMC SI ENGINEERS EUROPE in predsednikom CPD SI ENGINEERS EUROPE. Člani NC SI ENGINEERS EUROPE so predstavniki vseh panožnih inženirskih zvez, ki so vključene v SIZ. Trenutno je v Sloveniji registriranih 110 nosilcev EUR ING naslova. V bazo EEED so vpisani predbolonjski inženirski UN in VS programi in novi UN in VS bolonjski programi Univerze v Ljubljani in Univerze v Mariboru.

O NAS

izr. prof. dr. Karl Gotlih
predsednik NC SI ENGINEERS EUROPE

izr. prof. dr. Karl Gotlih
predsednik NC SI ENGINEERS EUROPE
red. prof. dr. Miroslav Premrov
predsednik NMC SI ENGINEERS EUROPE

red. prof. dr. Miroslav Premrov
predsednik NMC SI ENGINEERS EUROPE
izr. prof. dr. Marko Jagodič
predsednik CPD SI ENGINEERS EUROPE

izr. prof. dr. Marko Jagodič
predsednik CPD SI ENGINEERS EUROPE

Predsednik NC SI ENGINEERS EUROPE je predstavnik Slovenije z volilno pravico na GA ENGINEERS EUROPE. Predsednik NMC SI ENGINEERS EUROPE je član EMC ENGINEERS EUROPE.

NC SI ENGINEERS EUROPE je sestavljen iz predstavnikov osemnajstih panožnih inženirskih zvez SIZ http://www.siz.si/.

KJE NAS NAJDETE

Slovenska inženirska zveza (SIZ)

NC SI ENGINEERS EUROPE
Karlovška 3
1000 Ljubljana

Tajništvo

Zveza inženirskih društev Maribor (ZID)
Židovska 1
2000 MARIBOR

Kontakt

E-naslov: zid@zid-mb.si
Tel: +386 (0)2 250 13 23
Fax: +386 (0)2 250 13 24
Spletna stran: www.zid-mb.si

EEED

ENGINEERS EUROPE vzdržuje bazo inženirskih visokošolskih in univerzitetnih izobraževalnih inštitucij iz evropskih držav, ki so včlanjene v ENGINEERS EUROPE in ENAEE. Inženirski programi teh inštitucij morajo biti akreditirani pri EMC ENGINEERS EUROPE ali ENAEE in izpolnjevati obvezne izobraževalne zahteve, ki so pogoj za pridobitev naziva EUR ING.

EEED se stalno obnavlja in vzdržuje v sekretariatu ENGINEERS EUROPE. Šole in programi se vključujejo v bazo EEED preko nacionalnega komiteja, po odobritvi EMC (European Monitoring Committee) skladno s predpisanim postopkom analize vloge nacionalnega člana.

Od februarja 2007 EMC potrjuje programe tudi od akreditacijskih agencij, ki imajo pooblastilo za podeljevanje certifikata EUR-ACE.

https://www.engineerseurope.com/eeed-database

EUR ING

Navodila za izpolnjevanje vloge za pridobitev naziva EUR ING so na strani: https://www.engineerseurope.com/what-eur-ing-certificate

CPD (Continuing Professional Development)

Obstajajo trije ključni elementi za uspešen CPD iz posamičnega in organizacijskega vidika. Najprej mora obstajati posamična obveza vsakogar za lastni razvoj. Osnovana mora biti na jasnem razumevanju ključnih pristojnosti in učenje mora biti neposredno povezano z maksimalno hitrostjo razvoja teh pristojnosti. Zato so potrebni osebni razvojni načrti in jasne zamisli za razvoj bodoče kariere. Nadalje morajo organizacije opredeliti vloge svojih menedžerjev, tako da je zanje trening in razvoj osebja najpomembnejša aktivnost. Biti mora osnova, za katero se menedžerje zadolži, izuri, razvije, ocenjuje, nagradi in poviša. Tretjič, organizacija mora biti učeča organizacija, kar pomeni, da mora v največji meri povečati svoj učni proces in ga vezati sistemsko.

Uporabne povezave: