Društvo živilskih in prehranskih strokovnih delavcev SV Slovenije

V letih od ustanovitve društva leta 1962 pa do danes je društvo vodilo že 14 predsednikov. Sama sem predsedovanje prevzela prvič marca 2006 na volilnem zboru društva. Takrat sem društvo vodila 8 let, do leta 2014, ves čas v tem obdobju sem bila ravnateljica Višje strokovne šole na Izobraževalnem centru Piramida Maribor. Od leta 2014 – 2018 je društvo vodila Marija Sraka, leta 2018 pa sem vodenje ponovno prevzela jaz.

Društvo šteje okoli 130 članov različnih profilov: od živilskih tehnologov, veterinarjev, agronomov, biologov, kemikov, zdravnikov do ekonomistov, od vodij obratov do samostojnih podjetnikov, predstavnikov različnih zavodov, šolnikov in vodij živilskih obratov (pekarn, slaščičarn, mesnic, trgovin), s srednjo, višjo, visoko in akademsko izobrazbo.

Cilji društva so jasno prepoznani in se nanašajo na povezovanje stroke, razvoj živilske in prehranske industrije ter izobraževalnih inštitucij, individualnim članom pa dajejo možnost spoznavanja stroke preko strokovnih predavanj, strokovnih ekskurzij, formalnih in neformalnih druženj, obiskov sejmov, kongresov in simpozijev in s številnimi sodelovanji v projektih.

Vsakoletni program aktivnosti je pozorno pripravljen in zajema 4 strokovne ekskurzije po domovini in v tujino, 5 strokovnih predavanj in obiske sejmov, posvetov, simpozijev in kongresov.

V letu 2019 smo organizirali 4 strokovne ekskurzije. Prva strokovna ekskurzija je bila izvedena v mesecu maju v Selnico ob Dravi in na Falo, kjer smo si ogledali hladilnico sadja v KZ Selnica ob Dravi, grad in hidroelektrarno Fala, podjetje Soven d.o.o. in vina Breznik. Drugo ekskurzijo smo imeli v mesecu juniju 2019 v Lendavo. Ogledali smo si tovarno Ilirija, obrat Lendava, Dom starejših Lendava, Vinarium, Terme Lendava in Mlinarstvo Kolenko. Tretjo ekskurzijo smo organizirali v mesecu septembru in si ogledali Domžale in okolico ter obiskali Pekarno Pečjak v Trzinu, KIMI Trzin, Helios Domžale ter Čebelarsko zvezo Slovenije na Lukovici. Zadnja ekskurzija pa je bila po Mariboru. Ogledali smo si Tovarno mesnih izdelkov Košaki Maribor, Ljubljanske mlekarne Obrat Maribor, Mariborski vodovod na Vrbanskem platoju in nazadnje obiskali še Biotehniško šola Maribor.

Listina mestne občine Maribor

Listina mestne občine Maribor

V letu 2019 smo imeli več strokovnih predavanj, prvo na zboru društva marca 2019 o onesnaževalih in aditivih v hrani, drugi dve maja skupaj z Veterinarskim društvom o ocenjevanju na dobrotah slovenskih kmetij ter mrzlici zahodnega Nila in zadnjič novembra skupaj z Društvom za srce na temo pasti zdravega prehranjevanja in nevarnem smrčanju in spalni apneji.
V letu 2019 smo imeli več strokovnih predavanj, prvo na zboru društva marca 2019 o onesnaževalih in aditivih v hrani, drugi dve maja skupaj z Veterinarskim društvom o ocenjevanju na dobrotah slovenskih kmetij ter mrzlici zahodnega Nila in zadnjič novembra skupaj z Društvom za srce na temo pasti zdravega prehranjevanja in nevarnem smrčanju in spalni apneji.

Društvo odlično sodeluje z Zvezo inženirskih društev, ter poskrbi za aktualna predavanja v sklopu mesečnih srečanj. Vzorno je sodelovanje z Društvom za zdravje srca in ožilja za Maribor in Podravje ter Veterinarskim društvom Maribor, saj skupaj povabimo člane na zanimiva predavanja.

Ob večjih jubilejih je društvo izdalo do sedaj že 5 almanahov, zadnjega ob 50–letnici društva. Vsako leto pa skupaj z Izobraževalnim centrom Piramida Maribor in drugimi partnerji pripravimo zanimiv tematski stenski koledar in za leto 2020 smo izbrali aktualno temo AJDA Prav tako so naši člani in učitelji ter predavatelji na Izobraževalnem centru Piramida tudi avtorji prispevkov v zbornikih ICP VSŠ ob svetovnem dnevu hrane in soavtorji pet slikovitih knjig z naslovi »Ajda/Buckwheat«, »Proso/Millet«, »Ječmen/Barley«, »Oves/Oats« in »Dobrote brez glutena/Gluten free deliciaces«.

Za dolgoletno aktivno delovanje je prejelo društvo in njeni predsedniki številna priznanja. Najbolj pa smo ponosni na Listino Mestne občine Maribor, ki smo jo prejeli ob 50. obletnici delovanja društva. Ob tem jubileju smo izdali tudi Zbornik.

Zbornik ob 50.letnici društva

Vodstvo

Dr. Blanka Vombergar
Dr. Blanka Vombergar, univ. dipl. inž.
predsednica Društva živilskih in prehranskih strokovnih delavcev SV Slovenije

predsednica Društva živilskih in prehranskih strokovnih delavcev SV Slovenije

Dr. Blanka Vombergar, univ. dipl. inž.
predsednica Društva živilskih in prehranskih strokovnih delavcev SV Slovenije